הטרדה מינית בעבודה

ההרצאה עוסקת בהעברת מידע ושמה דגש על הנושאים הבאים: שכיחות התופעה, משמעות החוק, ההבדל בין הטרדה למעשה מגונה ואונס, הבחנה בין הטרדה לחיזור, ההשלכות של הטרדה מינית על העובד ועל הארגון, הסיבות למיעוט תלונות ודרכים להתמודדות עם הטרדה מינית במקום העבודה.

להזמנת השירות…