הטרדה מינית, כן או לא?

במהלך הסדנה, נערך "משפט ציבורי", בו נוטלים חלק פעיל כל המשתתפים, אשר מאורגנים בשתי קבוצות: קבוצה אחת משמשת בתפקיד התביעה והקבוצה השנייה משמשת בתפקיד ההגנה. כל קבוצה דנה בטיעונים להרשעה או לאי-הרשעה של הגבר שמואשם בהטרדה מינית של עובדת שלו. לאחר דיונים קבוצתיים, מתקיים משפט המנוהל על ידי המשתתפים, נציגי הקבוצות: שלושה שופטים, שני עורכי דין מטעם התביעה ושני עורכי דין מטעם ההגנה.

בסיומו של התהליך, השופטים מגיעים לידי החלטה והכרעה: האם מדובר בהטרדה מינית והאם יש להרשיע את המטריד על בסיס החוק.

משך הפעילות: שעתיים

להזמנת השירות…