הורים למתבגרים עובדים

בני נוער בבתי ספר טכנולוגיים משתלבים במסגרות תעסוקתיות, כחלק מתהליך הלמידה וההסמכה לקראת רכישת מקצוע. עם זאת, לעיתים קרובות, בשל אופי אוכלוסיית המתבגרים המשתלבת בתוכניות לימודיות אלו, קיים צורך בשיתוף פעולה עם הורי המתבגרים, על מנת לחזק הרגלים שקשורים לעמידה בזמנים, לתכנון זמן, להתגברות על קשיי התארגנות, לתכנון כלכלי ולקשיים רגשיים הקשורים בעולם העבודה.

מטרת ההרצאה: לקדם מעורבות ואחריות הורית בכל הקשור להשתלבות ילדם המתבגר בעולם העבודה, כך שהמסגרת התעסוקתית תהפוך למרחב התמודדות ולמידה יעיל בכל הקשור להשתלבות בעולם העבודה.

בין הנושאים שיועלו:

• משמעות העבודה עבור מתבגרים בהיבטים פסיכולוגיים

• קשיים תפקודיים ורגשיים של מתבגרים הקשורים להשתלבות בעולם העבודה

• גיל הנעורים ותקשורת הורים מתבגרים

• סמכות הורית ודוגמה אישית

• תקשורת הורים-מתבגרים

להזמנת השירות…