שווה להיות שווה – שכבות י' – יב'

מטרות הפעילות:

• להבין את תהליכי הבניית הזהויות המגדריות והמחיר שהם גובים

• לחזק את המסר בדבר הצורך בשוויון בין המינים

תכני הפעילות:

חלק ראשון: סקירה המתארת את התהליכים שמבנים זהויות מגדריות – של גברים ושל נשים – ואת הגורמים המשפיעים על אי-שוויון בין המינים.

חלק שני: דיון בערכים של צדק והוגנות בכל הקשור לשוויון בין-המינים, תוך בדיקת הרווחים הטמונים בתהליכי השינוי. כמו כן, יועלו ויידונו המחירים הכרוכים בשינוי תפיסות מגדריות.

להזמנת השירות…