ילדים ונוער באינטרנט

האינטרנט הפך לחלק מחיי בית הספר במישורים שונים.

  • כמקור ואמצעי למידה.
  • כאמצעי תקשורת עם ההורים המורים והתלמידים.
  • כחלק מעולמם החברתי של התלמידים, עולם שמשליך גם על חיי בית הספר.

ההשתלמות תכלול: הכרה של האינטרנט כמרחב חברתי של בני הנוער וההתמודדות של בית הספר עם בעיות חברתיות שנוצרות.              

סוגי תקשורת בית הספר- תלמידים ברשת, משמעויות והשלכות, אילו פלטפורמות מתאימות, התמודדות עם פגיעה במורים ועוד.

שיתוף הורים – דווח ושיתוף פעולה סביב בעיות שנחשפות בבית הספר.

ניתן לשלב הדרכה בחדר מחשב.

להזמנת השירות…