מכבש הגבריות

ההרצאה עוסקת בתהליכים הפסיכולוגיים והחברתיים המעצבים את עולמם של גברים, המשמעות שיש לכך על עיצוב הזהות הגברית ועל הדרכים ליצירת שינוי.

רקע

השינוי במעמדן של נשים בעשרות השנים האחרונות ובתפיסת זהותן בחברה המערבית, מוביל לשינויים במעגלים רחבים יותר, כולל במציאות חייהם של הגברים.

התייחסות לחוויה הגברית ולצורכיהם של גברים משקפת הכרה מאוחרת בכך שלגברים יש זהות משל עצמם. כיום, יותר ויותר מדינות וחוקרים בעולם המערבי בוחנים את צורכיהם של בנים – נערים וגברים – תוך מעקב אחר ההתפתחויות במעמדם ובמצבם.

מחקרים אלו מאפשרים לנו ללמוד על הזירות השונות בהן בנים, נערים וגברים מעצבים את זהותם המגדרית הכוללת: משפחה, קבוצת השווים, בית ספר, יחסים עם בנות המין השני, ספורט, צבא ומוסדות חברתיים נוספים.

עם זאת, לא ניתן לטעון לזהות גברית אחת בקרב בנים, נערים וגברים, כי אם למספר זהויות גבריות ודרכים שונות להיות "גבר". היררכיה בין זהויות אינה מסתיימת רק במרחב שבין המינים, אלא גם בין הזהויות הגבריות קיימת היררכיה – חלקן מוערכות יותר וחלקן פחות. לעיתים קרובות, גברים חווים לחץ להידמות למודל של "גבריות הגמונית". רבים מהם מתקשים או מסרבים לקחת חלק ב"משחק הגברי" וחלקם אף מודרים מהשיח ה"גברי" וזוכים להשפלה ולדיכוי.

מטרת ההרצאה:

1. לבחון את הכוחות השונים הפועלים בתהליך עיצוב הזהויות הגבריות בקרב בנים, נערים וגברים והכוחות המשמרים זהות זו.

2. הצורך בתפיסות חדשות לגבי גבריות והרחבת מושג הגבריות בקרב גברים.

3. הבנת הדרכים לשילוב גברים בקידום השוויון בין המינים.

נושאים מרכזיים:

  • ההתפתחות הרגשית בקרב בנים
  • זירות החיברות לגבריות.
  • מחיר הגבריות המסורתית.
  • שינוי והרחבת מושג הגבריות.
  • גברים ושינוי.
  • גבריות חדשה מהי?

להזמנת השירות…