היקף

 • הצהרה זו חלה על אתר יסודות

מידע אישי

 • אתר מכון יסודות איננו אוסף מידע אישי
 • המידע היחיד הנאסף הוא כזה שאתה בוחר למסור – כגון – כתובת הדוא"ל.
 • אנו אוספים מידע לא אישי כגון סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, ודפי האינטרנט בהם ביקרו, על מנת לסייע בניהול האתר. מידע זה איננו מקושר לפרטים מזהים כגון כתובת IP.

שימוש במידע

 • מכון יסודות איננו משתף במידע שתבחר למסור, אלא אם נקבל אישור מפורש בכתב.
 • שימוש במידע, אם ייעשה, יהיה למטרות שעולות בקנה אחד עם הסיבות שבעטיין נמסר.

זכויות במידע

 • נשמרת לך הזכות לתקן ולעדכן במידע האישי שמסרת
 • כמו כן, אתה רשאי להורות למכון יסודות להסיר אותך מרשימת התפוצה וכן לא לעשות כל שימוש במידע ולמחוק אותו ממאגר המידע.
 • אתה רשאי לבקש עותק מהמידע האישי שנמסר על ידך למכון יסודות

מידע נוסף

 • מכון יסודות מחוייב לפעול ולטפל בכל תלונה הנוגעת לחשש לפגיעה בפרטיות
 • מכון יסודות מציית לחוקי מדינת ישראל להגנה על הפרטיות, ביניהם לחוק "דואר הזבל"
 • אנו מזמינים אותך לשתף אותנו בכל חשש לפגיעה בפרטיות בקישור הבא