רגע לפני הסלולרי

הורי ומחנכי גן ויסודי

האינטרנט על שימושיו השונים במחשבים ובטלפונים משמש היום ככלי בסיסי הנותן מענים שונים. ילדינו, כבר מגיל צעיר מתחילים להשתמש באינטרנט במחשב, בטאבלט ובטלפון, בכל מקום, לצרכי משחק, לימוד, מקור מידע, אמצעי ליצירת תקשורת וכמרחב חברתי.

יתרונותיו של הכלי ברורים ואין ספק שהוא חלק משגרת החיים בחברה המערבית של שנות האלפיים.

יחד עם זאת, חשוב להבין כי השימוש מגיל צעיר משפיע על התפתחות הילדים, תפיסות חברתיות ותפיסות העצמי, כישורי חיים, קשר עם ההורים וכן חושף ילדים לתכנים שאינם תואמי גיל.

חשוב שהם ואנחנו, כהורים, נבין את אופני השימוש באינטרנט ומשמעותם.

חשוב שאנחנו, כמבוגרים אחראיים נכיר את עולם האינטרנט, נדע לתמוך ולהנחות את ילדנו בשימוש בו, ונהווה כתובת אליה הם יכולים לפנות, בעת הצורך.

נקודות מרכזיות בהן עוסקת ההרצאה:

  • איך מחליטים אם הגענו לגיל שצריך להתחיל?
  • מתפיסה של כן או לא לתפיסה של המשכיות והדרגתיות
  • השפעות הטלפון הסלולארי על התפתחות ילדים, פיתוח עצמאות, קשר עם ההורה
  • חשיפה לתכנים לא תואמי גיל
  • רשתות חברתיות
  • סוגיית הפרטיות ונוכחות הורית
  • מה צריך ללמד את הילד לפני שנותנים לו מכשיר ביד
  • כללי שימוש ובניית הסכמות

הערה: בהשתלמויות למורים תיעשה התאמה ותתווסף התייחסות לתפקיד המורה, תפקיד בית הספר ותקשורת עם הורים.

להזמנת השירות…