מיניות וזוגיות בעידן הטכנולוגי

השפעת האינטרנט והסלולרי על בני הנוער במרחב היחסים

הורי ומחנכי שכבות י- יב

האמצעים הטכנולוגיים ודפוסי התקשורת המאפיינים אותם, החשיפה לכמויות אדירות של תמונות, סרטים, תגובות, פוסטים ומקורות מידע, והרגלי התנהלות הנובעים מאופן השימוש והתפעול של אמצעים אלה, משפיעים גם על תחום האהבה והמיניות.

שינויים אלה מייצרים קשיים חדשים מורכבויות ומצריכים עבודת חינוך וליווי בוגר עוד יותר מבעבר.

בהרצאה ניתן סקירה של החשיפה לחומרים ודפוסי התנהגות ברשת. נבדוק את ההשלכות של הטכנולוגיה על תפיסות והתנהגויות בקרב בני נוער.

כמו כן נדבר על מה הילדים צריכים מאתנו, תפקיד ההורים ואיך מקיימים אותו בעידן הטכנולוגי.

נקודות מרכזיות בהן עוסקת ההרצאה:

דפוסי קשרים ברשת: רשת האינטרנט והרשתות החברתיות השונות, הפכו לאתר הכרויות, אמצעי ליצירת קשר ותקשורת בין אנשים, מקום בו מכירים יוצרים קשרים וגם נפרדים. נכיר את הפלטפורמות השונות.

האינטרנט כמבנה מודלים של זוגיות ומיניות – האם מודלים אלה נכונים לעולם הלא וירטואלי וכיצד הם משפיעים על ההתפתחות החברתית מינית של בני הנוער.

דפוסי התנהגות במרחב הוירטואלי והשפעתם על ניהול קשרים בעולם הלא וירטואלי. משמעות הפוסטים, הסטטוסים, הבנת המשמעויות של חשיפת מידע ברשת והעלאת חומרים לרשת. הקלות הבלתי נסבלת של התנהלות מאחורי מסך אל מול עולם הרגשות – קל לשנות סטטוס לפנוי/ה, או לשלוח הודעת סיום קשר, אך האם הרגשות משתנים באותה הקלות?

הורים מה תפקידנו, מה עלינו ללמד את ילדינו וכיצד נתמוך בהם.

הערה: בהשתלמויות למורים תיעשה התאמה ותתווסף התייחסות לתפקיד המורה, תפקיד בית הספר ותקשורת עם הורים. 

להזמנת השירות…