rec-hilutsבתאריך ה-6.2.07 התקיימה בבית ספרנו סדנא בנושא יחסים בין המינים לשכבת כיתות י'. רצינו להביע את תודתנו על היוזמה הברוכה.

בנוסף, רצינו לשתף אותך ברשמים שעלו בעקבות הסדנא דרך משוב שקיבלנו מתלמידי השכבה שנכחו בסדנא.

ולהלן מקבץ הדברים שנאמרו:

"היה מאד מעניין וזה נתן לי הרבה השראה, איך להתנהג עם בן הזוג, זה מאד עוזר וגם מדריך אותי".

"אני התעניינתי מאד בשיעור הזה, למדתי הרבה דברים בחיים ובאהבה בכלל, אהבתי מאד גם כי קרה מקרה דומה לחברה שלי, הייתי רוצה שיהיו עוד שיעורים כאלה".

"הסרט היה יפה ומרגש, התרשמתי והתרגשתי מהסרט. למדתי להיזהר שלא יקרה גם לי דבר כזה…"

"אני למדתי מהסדנא שכדאי לסיים קשר לפני שמתחילה אלימות ואם זה נהיה מסוכן, כדאי לפנות לאיש מקצוע מבוגר".

"זה היה מעניין מאד. למדתי למשל איך לזהות בעתיד חבר שהוא יותר מדי קנאי ורכושני".

"היה מאד מעניין, והיה כייף לחלוק ולדבר על דברים שנוגעים לנושא האהבה בגיל שלנו".

עוד עלה קול מצד הבנים, שהרגישו שהשיחה דיברה יותר לבנות, "איך לעזור להן להתמודד עם בחור ששולט עליהם וכך גם הראו בסרט…"

אולם כל התלמידים ציינו בסיפוק את חשיבות העניין והתרשמותם מהנושא. הרבה מהם ישמחו מאד אם יהיו עוד מפגשים כאלה.

לנו נותר להצטרף לרשמים החיוביים ולאחל, עלה והצלח בפועלך החשוב.

בברכה,

ליאת פרידמן

מנהלת בית הספר