מאת: שירלי גולן
פורסם ב: עיתון יסודות – גיליון 16

בעוד בתי ספר רבים מתקשים ליצור שיתופי פעולה פוריים עם ההורים לחיזוק ההתמודדות עם מצבי סיכון בקרב בני נוער, חטיבת "גוונים" בראש העין מצליחה ליישם לאורך כל שנת הלימודים תפיסה ברורה וחד משמעית לגבי נחיצותו של קשר הדוק בין בית ספר וההורים, לטובת ביטחון המתבגרים והרחקתם מסיכונים בשעות הפנאי. אחד מביטויי התפיסה החינוכית הזו קשור גם בהגדרת טיפוח המנהיגות כערך מוביל בבית הספר וככלי לחיים.

שפרה סטרוסקי, מנהלת החטיבה, בראיון מיוחד

שפרה סטרוסקי, מנהלת החטיבה, בראיון מיוחדלפני שנתיים, במהלך מסיבת סיום שנת הלימודים, הזמינה שפרה סטרוסקי, מנהלת חטיבת גוונים בראש העין את קבוצות המנהיגות של בית הספר לבמה – תלמידים מקבוצת טיפוח היזמות, תלמידים מקבוצת נאמני רדיו ועוד. תוך כדי המעמד, התבהרה בה תובנה משמעותית שפתחה צוהר להרחבת יעדיו של בית הספר ולגיבוש תפיסה חדשנית בהגדרתו הערכית.

"הסתכלתי על הקבוצות והתרגשתי לראות כל כך הרבה תלמידים נוטלים חלק בפעילויות חברתיות מובילות", מספרת סטרוסקי. "שאלתי את עצמי, אם בית הספר מטפח מנהיגות בקרב תלמידיו, אז למה שלא כל התלמידים יהיו חלק מזה. מכאן, פתחנו בתהליכי חשיבה על שינוי הגדרת בית הספר, הפיכתו למוסד שמקדם מנהיגות עד אחרון התלמידים, תוך דיון מפורט במרכיבי הגדרה זו".

כשסטרוסקי מדברת על מנהיגות, היא מדגישה כי התפיסה המנחה את בית הספר היא שמנהיגות אינה דבר מולד, אלא מיומנות נרכשת. "ההנחה היא שכל אדם יכול להנהיג, לכל הפחות את עצמו, וגילינו כי הצורך בהנהגה עצמית עולה בעיקר מכיוון בני הנוער. בועדת היגוי שקיימנו בנושא מניעת שימוש בחומרים ממכרים – ועדה אשר כללה הורים, מורים ותלמידים – ציינה אחת התלמידות שאכן מדובר בנושאים חשובים, אך כדי להתמודד איתם, היא וחבריה צריכים קודם כל ללמוד איך לעמוד בלחץ חברתי, כלומר, הם זקוקים לכלים שידריכו אותם לעמוד על עקרונותיהם ובמילים אחרות, לשמש המנהיגים של עצמם".

ההורים בעד טיפוח המנהיגות

המוטו שהנחה את בית הספר במיצובו כבית ספר למנהיגות מעצבת היה: פיתוח כלי לחיים שיאפשר לבני הנוער להתמודד עם אתגרים, מצבים, סיכונים ופיתויים, במיוחד בשעות הפנאי. בין תפקידיו של כלי כזה: טיפוח מוסריות, הנעה פנימית, אמונה ביכולות, גמישות וענווה.

פרט לצוות החינוכי, האם הורי התלמידים היו גם מעורבים בשינוי התפיסה הבית-ספרית?

"וודאי. לאחר שגיבשנו את האסטרטגיה החדשה, הבאתי את הדברים בפני 'הנהגת ההורים' – צוותי היגוי שאנחנו מזמינים, באופן שוטף, לצורכי חשיבה משותפת, מתוך הבנה שהורים הם חלק בלתי נפרד מתהליכים חינוכיים. ההורים נתנו גיבוי מלא והרגישו שאכן יש צורך לכוון את הנוער להנהגה עצמית. במהלך דיונים משותפים בנינו את התפיסה המנחה של שלושת המעגלים – תפיסה אשר קיבלה גיבוי מראש העיר,משה סיני,ומאגף החינוך והפיקוח: מנהיגות אישית, מנהיגות חברתית ומנהיגות לאומית.

ובכן, בפתיחת שנת הלימודים תשע"א נחנך בית הספר גוונים במעמד נשיא המדינה, שמעון פרס תחת ההגדרה החדשה – בית ספר למנהיגות מעצבת. את הצוות החינוכי מלווה ומדריך לאורך השנה המרכז הבין-תחומי בהרצליה. בנוסף, גוונים משמשת גם כ"חטיבה מדגימה – אוריינות המאה ה-21". הלמידה מתבצעת באופן מתוקשב, באמצעות מחשבים ניידים, כאשר המטרה היא להכין את המתבגרים לקראת אתגרי העתיד, הן במישור הטכנולוגי והן במישור החברתי.

יום הלימודים הסתיים? בית הספר עדיין דואג

התפיסה החדשה אשר שמה את המנהיגות כערך מרכזי עולה בקנה אחד עם התפיסה החינוכית ההוליסטית, אשר מלווה את בית ספר גוונים במשך השנים – לפיה, יש לראות את הילד בכל ההיבטים – גם כתלמיד וגם כאדם. תפיסה זו מושתתת על השיתוף והשילוב בין הורה – בית ספר-ילד. "המסר שלנו כלפי ההורים והתלמידים הוא, שתלמיד גוונים הוא תלמיד בית הספר לאורך כל שעות היום. מבחינתנו, מדובר ברצף חינוכי", מספרת סטורסקי. "והמסר הזה מועבר באסיפות הורים, בתקנון ובאירועים המתקיימים מחוץ לשעות הלימודים".

ובתקופה בה ההורים עסוקים במרבית שעות היום בנטל הקריירה והפרנסה, לא קשה יותר לגייס אותם לאירועים בית ספריים?

"כשבית הספר מקפיד על חיבור עקבי עם ההורים, על שקיפות ושיתוף במגוון תחומים ונושאים, מתהדק האמון של ההורים במערכת ואמון כזה הוא כוח הרותם אותם לכל פעילות חשובה, בכל שעה".

אחד הנושאים הבוערים כיום בקרב בני נוער הוא מניעת מצבי סיכון. הורים רבים אינם יודעים כיצד להתמודד עם התופעה וחלקם סבור שאין הרבה מה לעשות. מהו המענה שבית הספר יכול לתת בסוגיות אלה?

"בקרב הורים קיים תסכול גדול מאד בכל הקשור לתרבות הפנאי של בני נוער והם צמאים למענה ולהכוונה. אנחנו מאמינים שהפעילות המניעתית, אשר כוללת העברת מידע חיוני, חינוך לאחריות אישית של בני נוער והכוונה לבקרה הורית, צריכות להינקט מול ההורים והתלמידים במקביל וביחד. לכן, אנחנו מקדישים ערבים מיוחדים לפעילויות הקשורות במצבי סיכון בפורמט של הורים-ילדים והנוכחות היא כמעט מלאה. ההורים צריכים חיזוק ותמיכה בהצבת גבולות לילדיהם – גבולות שמקנים להם תחושת ביטחון. הם מבינים ששיתוף פעולה בינם לבין בית הספר מהווה קרקע פוריה לצמיחת הילד ושבית הספר פועל למען מטרה משותפת וחשובה – חינוך".

איך התגובות שלהם?

"המשובים מאד חיוביים, הערבים האלה הם הצלחה גדולה ובדרך כלל ההורים מבקשים עוד".

ובכל זאת, יש הורים שאומרים – "אצלי זה לא קורה", "הילד שלי לא שותה" וחושבים שערב כזה העוסק במניעת שימוש באלכוהול או בסמים אולי מהווה עול מיותר.

"כשבית הספר מציב נושאים אלה במקום גבוה בסדר העדיפויות לאורך כל השנה, וכשיש אמירה ברורה סביבם ומסר עקבי, ההורים לא יקלו ראש וכן יגיעו. אנחנו, למשל, מייחסים חשיבות גבוהה מאד לתרבות שעות הפנאי, באמצעות ערוצים שונים. אחד מהם, הוא "יום מקוון". ביום זה, התלמידים אינם מגיעים לבית הספר ומקבלים בבתיהם מטלות הקשורות במצבי סיכון, כגון עישון, סמים ואלכוהול. המשימות כוללות, בין היתר, איתור מידע, הפקת תוצרים יצירתיים ועוד. עבודות אלה כמו גם השתתפות בפעילויות מעבר לשעות הלימודים זוכות לציון ולהערה בתעודה. המסר הוא חד משמעי: בית הספר מתייחס ומספק מענה לתרבות הפנאי ולחינוכו של הילד, גם כשמדובר בהתנהגויות המתרחשות אחרי שעות הלימודים".

אתם מקפידים על שיתוף פעולה גם עם העירייה?

"כן וראש העיר אפילו נוכח באירועים השונים. בנוסף, הורים לתלמידי בית הספר מגוייסים דרכנו לסיירות הורים שמפעילה העירייה ברחבי העיר. בית הספר נתפס כחלק מקהילה כאשר לכל הגורמים הקהילתיים מטרה משותפת. אם כל גורם ימשוך לכיוון שלו, הילד יישאר 'תלוי' באמצע. השיתוף הוא חשוב בכל הסוגיות הרלוונטיות, חיוביות ושליליות כאחד".

ובכן, בתקופה בה קיימת ביקורת עזה כלפי מערכת החינוך, העשייה בחטיבת גוונים מוכיחה כי אפשר גם אחרת. הגברת מודעות להתמודדויות עם האתגרים החברתיים העכשוויים, לאיומים ולסיכונים הקיימים בגיל הנעורים בשעות הפנאי ונכונות גבוהה הן של ההורים והן של בתי הספר יכולות להוות תרומה משמעותית לשמירה על ביטחונם של המתבגרים, לשיפור יכולתם לקבל החלטות טובות יותר ולחיזוק תחושת האחריות האישית שלהם.