תקשורת הורים ומתבגרים

במהלך ההרצאה, ניתן מידע על התהליכים הפיזיולוגים והפסיכולוגיים המשפיעים על המעבר מילדות לגיל הנעורים. כמו כן, מושם דגש על תהליכים חברתיים ומצבי סיכון שעלולים לאפיין שלב זה.

בחלק השני של ההרצאה, ניתן מידע על המשמעות שיש לשינויים אלו ביחסי הורים-מתבגרים, על הדרכים לשימור הסמכות ההורית בגיל הנעורים ועל הדרכים לשיפור התקשורת בין ההורים לילדיהם.

תכנים מרכזיים: שינויים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים, מצבי סיכון בגיל הנעורים, אפשור, הדרכה הורית וחיזוקים חיוביים, דפוסי סמכות הורית, שיפור הדיאלוג בנושא גבולות ותקשורת הורים מתבגרים.

להזמנת השירות…