rec-blich2לכבוד: מר יאיר אפטר

מנהל מכון יסודות

 הנדון: מכתב תודה

ברצוננו להודות לך בשם צוות החינוך ובשם התלמידים וההורים על ההרצאה והסדנאות שהועברו בהנחייתך ובהנחיית מדריכי המכון לשכבת י בנושא תרבות הפנאי של בני הנוער.

ההרצאה להורים הייתה מרתקת ומעוררת עניין וסייעה לפקוח את עיני ההורים בנושא בעל חשיבות עליונה. הסדנאות בכיתות יצרו ערוץ לדיאלוג פורה בין ההורים לבין התלמידים תוך שימת דגש על החשיבות של הצבת גבולות.

על כך תודתנו והערכתנו לך.

 יישר כוח!

 בברכה,

דקלה בראון, יועצת בית 

מגי זליבנסקי, מנהלת בית