ילדים ומתבגרים לא אמורים לטרוק דלתות, לא בשעת כעס ולא כאשר הם ממהרים. אבל הם עושים זאת.

המשמעות של טריקת הדלת היא חוסר כבוד כלפי ההורה, או כל אדם כלפיו מכוונת הפעולה וכמובן זלזול ברכוש.

כפי שאני נוהג לומר להורים גם במקרה הזה הייתי משתמש במה שנקרא "שתיים בום". בפעם הראשונה הייתי מסביר שזו התנהגות לא מקובלת ושאת כאמא מצפה מבנך להפסיק לטרוק דלתות, בפעם השנייה שזה יקרה הייתי מוסיף איום לסנקציה ובפעם השלישית הייתי מפעיל אותה. לדוגמה: הוצאת הדלת מחדרו של הילד ל 24 שעות, פגיעה בדמי כיס, מניעת הסעה לחוג או יעד כל שהוא. הרעיון המרכזי שהילד צריך לחוות מחיר במידה והוא חוזר על התנהגותו למרות שהוא התבקש להפסיק עם אותה התנהגות. כמו כן חשוב שילדינו יבינו שאנחנו לא נוותר על "ערך הכבוד" ובמידה והוא לא מכבד יש על כך מחיר.

חשוב להפריד בין הלחץ, מצוקה או כל סיבה בגינה הוא החליט לטרוק את הדלת לבין ההתנהגות עצמה. חשוב שנסביר לילדינו את הדרכים המקובלות לביטויי מחאה לעומת דרכים לא מקובלות.

בהצלחה

יאיר אפטר