מאת: יאיר אפטר
פורסם ב: עיתון יסודות – גיליון 20

בשנים האחרונות, האלכוהול הפך להיות מרכיב בלתי נפרד מתרבות הבילוי של בני הנוער. נייר העמדה מהווה את ה"אני מאמין" של מכון יסודות לגבי הדרכים בהם ניתן לצמצם את תופעת השתייה של משקאות אלכוהוליים בקרב בני-נוער.

רקע

בשנים האחרונות קיימת עליה בשכיחות השתייה של משקאות אלכוהוליים וירידה בגיל תחילת ההתנסות בשתייה כמרכיב בתרבות הבילוי בני-נוער. יש לציין ששתייה המשקאות האלכוהוליים כחלק מתרבותי הבילוי מתקיימת ברובה, במקומות בהם לא קיימת נוכחות הורים או מבוגרים.

מסיבות פרטיות, מסיבות פורים, מדורות ל"ג בעומר, מסיבות סיום בית-ספריות, בילוי בגינות ציבוריות ומועדוני בילוי לבני-נוער הופכים יותר ויותר לאירועים רווי אלכוהול. לא מעט מבני-הנוער מדווחים על כך שחבריהם מקיאים בעקבות השתייה, מאבדים הכרה בעקבות הרעלת האלכוהול, מעורבים באירועים אלימים ונוהגים ברכבים תחת השפעת אלכוהול.

הסיבות לשתייה של משקאות אלכוהוליים בקרב בני-נוער הינם מגוונות. עם זאת, ניתן לראות שתי סיבות מרכזיות להתנהגות זו. האחת הינה הסיבה החברתית – השפעת קבוצת השווים, והשניה הינה סיבה ריגושית – "לתפוס ראש" .

שכיחות הגבוהה של השתייה הלא מבוקרת של בני-נוער נגרמת, בין היתר, בשל חוסר נוכחות ובקרה של ההורים או מבוגרים בזירות הבילוי של בני-הנוער, עליה ברמת החיים וזמינות של בני-נוער לכסף, חשיפה רבה של בני-נוער לתרבות הבילוי של צעירים הרוויה במשקאות אלכוהוליים, זמינות המשקאות האלכוהוליים וחוסר אכיפה של הגבלות בחוק לגבי המכירה של משקאות האלכוהוליים למי שטרם מלאו לו 18 שנים, איסור מכירה בשעות הלילה ואיסור על שתייה במקומות ציבוריים.

לשתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני-נוער קיימות השלכות הרסניות הן טווח הקצר והן בטווח הארוך בהיבט הבריאותי, הנפשי והחברתי.

על מנת לצמצם את היקף התופעה ואת נזקיה להלן מספר דרכים הניתנות לפעולה:

מניעת זמינות המשקאות האלכוהוליים לבני נוער

 • חשוב להגביר את אכיפת החוק למניעת מכירה של משקאות אלכוהוליים למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
 • יש להתמקד "פיצוציות", במתחמי בילוי, אשר חלקם נוהגים למכור משקאות אלכוהוליים לכל מי שחפץ ללא התייחסות לגילו של הקונה.
 • לקיים פורום בעלי-עסקים המוכרים משקאות אלכהוליים ברמה העירונית ולידע אותם לגבי הבעיה והשלכותיה.
 • יש להשתמש בסמכות העירונית לרישוי עסקים כסנקציה לעסקים המתעלמים מהחוק.

חיזוק בקרה הורית

לאור העובדה ששתייה של משקאות אלכוהוליים בקרב בני-נוער, מתקיימת בעיקר במסגרת שעות הפנאי, להורים יש תפקיד מרכזי בשמירה והגנה על ילדיהם בשעות אלו.

 • חשוב להשתמש באמצעי התקשורת ובפרסומות על מנת להגביר את מודעות ההורים לנזקי השתייה ולאחריותם ההורית.
 • יש לקיים ערבי הורים במסגרת החינוך הפורמלי במטרה להגביר את המודעות לתופעה ולעודדם ליתר אחריות הורית.
 • יש לעודד "סיירות הורים" מסגרת היישובית.

הגבלת שעות הבילוי

 • יש להגביל את שעות הפתיחה של מקומות בילוי המיועדים לבני-נוער עד השעה אחת בלילה.

הגבלת שוטטות של בני-נוער

 • הגבלת שוטטות של בני-נוער שטרם קבלו תעודת זהות ל שעה 24.
 • לאפשר נוכחות של בני- נוער מתחת לגיל 16 במרחבים ציבוריים לאחר השעה 24 רק בליווי הורה.

הגברת המודעות בקרב בני-נוער לנזקי השתייה וההבחנה בין שתיה מבוקרת לשתייה לא מבוקרת.

 • יש להמשיך ולקיים פעילויות מניעה במסגרות החינוך הפורמאלי והלא פורמאלי.

ציפייה לשותפות תעשיית האלכוהול במניעת נזקי השתייה של משקאות אלכוהוליים.

 • יש לבחון דרכים לשיתוף פעולה בין יבואנים ויצרנים של משקאות אלכוהוליים לבין גופי מניעה על מנת לקדם תרבות של שתייה מבוקרת.

הגברת הפיקוח ואכיפת החוק בכל הקשור לנהיגה תחת השפעת אלכוהול.