מאת: יפה צוברי
פורסם ב: עיתון יסודות – גיליון 22

להורי החברים יכולה להיות השפעה רבה על קבלת החלטות בכל הנוגע לצריכת חומרים פסיכו-אקטיביים – זהו המסר למתבגרים העולה ממחקר חדש שנערך בארצות הברית.

אם ההורים של חברי המתבגר אינם מודעים לצריכת סמים ואלכוהול או אינם מגנים את המעשה, ישנו סיכוי גדול יותר שאותו מתבגר יצרוך אלכוהול או יעשן.

המחקר נערך בקרב 9,000 תלמידי כיתה ט', שנבדקו שוב בכיתה י'. החוקרים מצאו שהשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בכיתה י' היה קשור באופן מובהק להתנהגות ולתגובות של הורים של חברי המתבגר הנבדק. ממצא זה נמצא נכון גם לאחר שנלקחה בחשבון ההשפעה של הורי הנבדק עצמו, ומידת השימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב חבריו.

מקור: Cleveland, M.J. (2012). Do Peers' Parents Matter? A New Link Between Positive Parenting and Adolescent Substance Use. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 73/3 2012, 423-333

תודה ליפה צוברי – הרשות הלאומית למאבק בסמים ואלכוהול