hof-karmel-amlatsaלצוות מכון יסודות

ההכנות לערב המיוחד, היו מלוות בחשש ובמתח, ועל כך יעידו מספר שיחות הטלפון שלי, לתמי לפני הערב.

בסבלנות רבה, הקשבתם וייעצתם, עד שהגענו לפורמט הנכון בשבילנו.

הערב היה מרתק, מעורר מחשבה ומיוחד.

התלמידים וההורים לא הפסיקו לשבח ולהודות, ולצוות המחנכות נוצרה ההזדמנות המיוחדת להכיר את התלמידים והוריהם מזווית חדשה.

בתקווה להמשך שיתוף פעולה,

בהערכה רבה, צוות שכבה ט' מביה"ס "משותף חוף הכרמל"