סדנא לנוער – בגוף מתבגר

מתן מידע על השינויים הפיזיולוגיים הקשורים למעבר מילדות לבגרות תוך התייחסות לשונות הקיימת בתהליכים אלה.

יתאפשר לילדים לשאול באופן אנונימי שאלות הקשורות לשינויים הגופניים שהם חווים ולראשיתה של מיניות.

המפגש מתקיים בקבוצות נפרדות בנים/בנות 

להזמנת השירות…