ofek-recהנדון: הבעת תודה והערכה

ברצוני להודות לך, למנחים ולמרצה שהיו בבית חינוך "אופק" 

ההדים מהמחנכות, מההורים ומהחניכים היו טובים מאוד.

הורים שלחו הודעות למחנכות, ובהן גילויי תודה והערכה למה שהתרחש בערב הזה.

חלקם כתבו: "תודה על שהכרחתם אותנו להגיע". הם חשו שהם קיבלו זוויות חדשות על מה שקורה עם המתבגרים בתקופה זו, והצצה גם למה שקורה, מן הסתם, עם ילדיהם הפרטיים. חלקם העידו שהם החלו לתקשר עם ילדיהם המתבגרים, באופן פתוח יותר מאשר עד כה.

לדבריהם ולדברי המחנכות, זהו ערב חשוב וישי לחזור עליו בכל שנה, גם לגבי נושאים נוספים.

באופן אישי לא נכחתי בסדנאות התלמידים, אלא בהרצאה להורים, וחשוב לי לומר שהיא הייתה מצוינת הן מבחינת התכנים, אך בעיקר מבחינת דרך ההעברה של ד"ר אביטל גרשפלד. החיבור שהיא יצרה עם ההורים היה מיידי.

בסדנאות של ההורים והמתבגרים התקיים שיח פתוח וכן, ונוצר מקום בטוח, גם להורים וגם לילדיהם, לדבר ולבטא את עצמם.

אני מקווה להמשך עבודה פורה אתכם, גם בשנים הבאות.

בתודה ובהערכה רבה,

אהובה מזרחי – יועצת החטיבה העליונה בבית חינוך אופק, בקיבוץ עברון