מאת: יפה צוברי
פורסם ב: עיתון יסודות – גיליון 25

נציגות של אגודת הרופאים בארצות הברית (AMA) הצביעה בחודש נובמבר שוב בעד המשך התנגדות האיגוד ללגליזציה של סמי קנאביס. הקבוצה הגדולה ביותר של העוסקים ברפואה בארצות הברית הביעה שוב את עמדתה המפורשת נגד הלגליזציה של סמי קנאביס ונגד קולות הקוראים להיות ניטרליים בנושא. האיגוד הביע תמיכה מלאה בעד המשך התקצוב המלא של ה ONDCP (המשרד לפיקוח על הסמים בבית הלבן) למאבק בסמים. האיגוד קורא לחקור באופן מקיף את ההשלכות של הלגליזציה בעת האחרונה של סמי הקנאביס במדינות וושינגטון וקולורדו .

"AMA מאמינים 1. קנאביס הוא סם מסוכן ומהווה סכנה לבריאות הציבור; 2. אין להסיר את ההפללה ממכירת סמי קנאביס." נציג איגוד הרופאים ציין כי הם מקווים שהציבור יקשיב לממצאים המדעיים ולא לאינטרסים של Big Marijuana אשר מקווים להגדיל את רווחיהם בעשרות מיליוני דולרים בעקבות העלייה הגדולה בשימוש ובמספר המכורים לסם. הדוח של AMA כולל סעיפים בדבר סכנות השימוש בסמי קנאביס בעיקר בקרב הפגיעים ביותר להשפעותיהם ובמצבים של סיכון גבוה. הוא תומך בהגדרה של תוצאות ארוכות טווח של שימוש בסמים אלה ובעיקר בקרב מתבגרים וצעירים, וכן במודיפיקציה של החוקים הפדרליים ובמדינות לחיזוק אסטרטגיות שמכוונות לבריאות הציבור ולצמצום השימוש בקנאביס. האיגוד קורא עוד להגברת זמינות הטיפול ולצמצום מחיריו, לחיזוק מאמצי החינוך למניעה, להפעלת תוכניות מניעה בקהילה לצעירים בסיכון גבוה.

קולותיהם של הרופאים בארצות הברית מצטרפים לעמדה שפרסם שבוע לפניהם איגוד הפסיכיאטרים בארצות הברית המפרטת את הנזקים לבריאות הציבור הנובעים מצריכת סמי קנאביס: "אין שום עדות עדכנית לכך שמריחואנה משפרת את הטיפול בהפרעה פסיכיאטרית בדרך כלשהי. להיפך, העדויות המחקריות הקיימות תומכות לפחות בקשר הדוק בין השימוש בסמי קנאביס לבין התפרצות של הפרעות פסיכיאטריות. מתבגרים מצויים בסיכון גבוה במיוחד להיפגע מהשימוש בקנאביס במיוחד מהנזקים להתפתחות הנירולוגית".

קישור לדוח הוועדה של AMA הכולל התנגדות האיגוד ללגליזציה של סמי קנאביס

http://learnaboutsam.com/american-medical-association-opposes-marijuana-legalization-supports-health-first-approach-to-marijuana-use/

קישור להצהרה של איגוד הפסיכיאטרים בארצות הברית בנושא השימוש בסמי קנאביס

http://www.drugfree.org.au/fileadmin/Media/Global/APA_Position_Statement.pdf

*מידענית הרשות הלאומית למניעת שימוש בסמים ואלכוהול