whats-rec-1תודה יקרה, 

זכיתי לפגוש בכם

את אישיות.

יש לי עוד הרבה מה ללמוד ממך

הרוגע והסבלנות שלך מציירים תמונה

ורודה על מקרים שאינם ורודים….

סמדר נשיא – יהוד

(נכתב בעקבות פעילות הדרכת הורים)