מאת: יאיר אפטר
פורסם ב: עיתון יסודות – גיליון 26

כל אב ואם בישראל יסכימו שאבות כיום מעורבים יותר בגידול ילדיהם ביחס לאבות מהדורות הקודמים. מאז סוף שנות השבעים של המאה הקודמת ניתן לראות שינוי במעורבות אבות בגידול ילדיהם: הם נוכחים יותר, מעורבים יותר במטלות גידול הילדים ומבטאים את רגשותיהם כלפי ילדיהם בצורה ישירה יותר. לנוכח כמות האבות שמתעוררים בלילה על מנת להאכיל את הרך הנולד והאבות הלוקחים יומיים חופשה על מנת לעזור לילדיהם להסתגל לגן החדש, תופעת האבות המעורבים זכתה לשם "האבהות החדשה".

האבהות החדשה צמחה על רקע "האבהות הישנה" שבה התקיימה חלוקת עבודה ברורה בין אבות לאמהות בכל הקשור לטיפול, גידול וחינוך הילדים. האבהות הישנה התאפיינה במודל של אב מפרנס האחראי על ניהול המשמעת בבית ותומך בבת זוגו על מנת שזו תוכל לגדל את ילדיהם המשותפים בצורה הטובה ביותר. הדרישה מהאב 'של פעם' הייתה לחנך למשמעת ולהוות מודל לגבריות רצויה. עדיין ניתן לראות במחוזותינו אבות המבכים על אובדן האבהות הישנה שבה לאבא הייתה את המילה האחרונה ובני המשפחה פעלו על פי רצונותיו ואמונותיו מבלי שיוכלו לערער עליהם. כמו כן, אבות רבים עדיין מאמינים שאם הם לא יתפקדו על פי ה"קוד הגברי" המצפה מהם להתנהג בקשיחות, להיות אבות ממשמעים ולדחוף את בניהם להיות חזקים ועצמאיים, בניהם יהיו רכרוכיים ולא "בנים אמיתיים" ובנותיהם תדרדרנה למחוזות אפלים.

ביחס לאבהות הישנה, באבהות החדשה ניתן לזהות שלושה מרכיבים עיקריים: מחויבות – הכוונה לנוכחות פעילה בטיפול, חינוך וגידול הילדים. זמינות – המתייחסת להיותם של האבות זמינים לילדיהם, גם כשהם לא לידם ואחריות- המתייחסת לתפקיד ההורה לדאוג לצרכים הקונקרטיים ולשותפות פעילה בחיי הילד הכוללת בין היתר, דאגה למזון, לביגוד, לקורת גג, הגעה לאסיפות הורים, הסעות, טיפולים רפואיים ועוד.

באבהות החדשה קיים דגש על אבהות אקספרסיבית- אבהות שבה האב מטפל, מגדל ומחנך את ילדיו באופן פעיל, הכולל קשר רגשי ודגש על דוגמה אישית. מבנים חדשים של משפחות הכוללים הורות שוויונית, אבות חד הוריים ואבות חד מיניים המגדלים את ילדיהם ללא נוכחות אישה, לא מותירים ספק שאבות יכולים להיות המטפל העיקרי. יותר ויותר מחקרים מראים שאבות בעלי יכולת לגדל ולהקנות לילדיהם סביבה רגשית והתפתחותית תקינה, באופן לא פחות טוב מהאמהות.

המהפכה עוד לא הושלמה

למרות שיותר ויותר אבות מאמצים את מודל האבהות החדשה, בשלהי 2015 נשים עדיין חוות חוסר שוויון במחויבות, זמינות ואחריות הורית של האבות ביחס למידת ההשקעה שלהן בתפקידן האימהי. כל בר-דעת שעיניו בראשו לא יכול להתכחש לעובדה זו, המקבלת חיזוקים במחקרים המראים שאבות פחות מעורבים מאמהות במטלות הביתיות ובגידול הילדים. צודקות מי שטוענות שהן אינן מבינות על מה המהומה?

ישנן מספר סיבות למעורבות הנמוכה יותר של אבות בגידול ילדיהם ובטיפול בהם. גם כיום, אבות מתמודדים עם דימויים סותרים לגבי גבריות ואבהות: מחד, הגבר המחויב לפרנסת משפחתו ולמקום עבודתו ומאידך ה"אב החדש" המצופה להשקיע זמן בבית ובגידול ילדיו. עבור גברים רבים, מימוש עצמי ועבודה הם עדיין מרכז הווייתם למרות היותם אבות.

אבות אחרים עדיין דוגלים באבהות הישנה ורואים באם כמי שאמונה על הגידול והטיפול בילדים. ביטוי לכך ניתן לראות בקרב גברים המסרבים להשתתף בגידול וחינוך ילדיהם על רקע התפיסה שהם המפרנסים העיקריים ולכן יש להם את הפריבילגיה להימנע מלהיות שותפים במשימות הביתיות. כמו כן, האבהות החדשה מצריכה מגברים להתמודד עם עולמו הרגשי של ילדם ולהיות הורה מכיל, מנחם ואמפתי לכאביו ולרגשותיו. עבור רבים מהאבות היכולת להיות "הורה רגשי" מחייבת מוכנות להיות בעמדה המנוגדת ל"קוד הגברי" הכולל בין היתר קשיחות רגשית ואילו אחרים פשוט לא מבינים במה מדובר.

בנוסף, תחושת חוסר בטחון של אבות ביכולת לטפל ולגדל את ילדיהם והתפיסה שאכן אמהות מיומנות יותר בגידול ילדים, מונעות מהם "להתאמן" בגידול ילדים ומשמרת את עמדת ה'לא יודע' וה'נמנע'. במקביל, לא מעט אמהות מהוות 'שומרות הסף' בכל הקשור לגידול הילדים והן חוסמות מגברים את האפשרות להיות מעורבים כיוון שהן לא סומכות על היכולת של בני זוגן להחליף חיתול או לקבל החלטה לגבי קניית מגבונים. חלקן אף מאמינות שיש להרחיק גברים מכל סוג של טיפול בילדים מתוך מחשבה שזה תפקידן מעצם היותן נשים.

אבות רבים המעוניינים במעורבות גדולה יותר בגידול הילדים ובאיזון בין העבודה והקריירה לגידול הילדים נתקלים בחוסר סובלנות מצד המוסדות החברתיים לעומת הסובלנות הקיימת מצד אותם מוסדות כלפי האמהות בהקשר זה. ולבסוף, לא ניתן להתעלם מהעובדה שלאבות אין מודלים של 'האבהות החדשה'. רבים מהם גדלו בסביבה בה האב עסק בפרנסה, המעיט בגידול וטיפול בילדיו והיה ההורה המשני לאם שהייתה המטפלת העיקרית בילדים. ללא גברים המהווים מודלים לחיקוי, עבור רבים מהאבות, אבהות מעורבת מהווה אתגר חדש המלווה בלא מעט חשש וחוסר ביטחון.

חשיבות המעורבות הפעילה של אבות בגידול ילדיהם

מעורבות פעילה של האבות בגידול ילדיהם תורמת להתפתחותם הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית של הילדים. קרבה לאב בינקות ובילדות המוקדמת תתרום לילד גם בהמשך לכל אורך חייו ובמיוחד בגיל ההתבגרות. בנים לאבות מעורבים גדלים להיות פחות אגרסיביים, פחות תחרותיים ובעלי יכולת טובה יותר לבטא רגשות של פגיעות ועצב. כמו כן, הם מפתחים עמדות גמישות יותר לגבי החיים. הם בעלי בטחון עצמי גדול יותר, מתמודדים ביתר יעילות עם מצבי תסכול, בעלי ציונים גבוהים יותר בלימודים ובשלים יותר לנהל יחסים בוגרים עם בנות זוגן.

נמצא שאבות מעורבים מאפשרים לילדיהם חוויות ייחודיות יותר הכוללות, בין היתר, משחקים פיזיים, פעילויות השגיות ותחרותיות והם עוזרים לילדים לנהל את רגשותיהם במרחב הציבורי.

לעומת זאת, בקרב ילדים הגדלים ללא מעורבות אב, גדל הסיכוי לתת הישגים לימודיים, קשיים בהסתגלות פסיכולוגית, אגרסיביות ולקיחת סיכונים מיותרים. למרות התפיסות הרווחות שהכנסה נמוכה, גזע או משתנים אחרים קשורים למעורבות של ילדים באלימות, פשע וסמים, המחקרים מצביעים על כך שהמשתנה העיקרי המשפיע על גורמים אלה הוא נוכחותו או היעדרו של האב. יש לציין שאבות מעורבים יכולים להיות אבות ביולוגיים המגדלים את ילדם יחד עם אמם, אבות לא משמורנים, אבות חורגים או דמות אב פעילה אחרת.

מעבר לעובדה שמעורבות פעילה של אבות מקלה על אמהות במשימת ההורות, משפרת את היחסים הזוגיים ומהווה גורם משמעותי בהתפתחות תקינה של ילדיהם, המעורבות היא גם גורם משמעותי בשיפור איכות חייהם של גברים ההופכים לאבות. באמצעות מעורבותם הפעילה, אבות מתאמנים ב"עבודה רגשית" המהווה פוטנציאל לשיפור האינטליגנציה הרגשית שלהם בהתמודדות עם מצבי חיים שונים. עוד נמצא שאבהות מעורבת ופעילה מחזקת תחושת איזון של גברים והם חווים פחות לחץ הקשור לעבודה ואף מקבלים הזדמנות לרפא יחסים לא פתורים עם אבותיהם, במידה ויש להם כאלו.

גברים ההופכים לאבות מאוזנים יותר בבחירות שלהם, לוקחים פחות סיכונים וחיים באופן בריא יותר. כמו כן, הם עסוקים יותר בשאלות ערכיות ושאלות של מוסר, מעורבים יותר בסוגיות חינוכיות ופעילים בקהילות שלהם. עוד נמצא, כי בקשרים הבין אישיים שלהם, אבות מעורבים מפתחים מיומנויות של אמפתיה ודאגה לאחר.

לאור האמור, מעורבות האב תלויה קודם כל ברצון שלו להיות מעורב ואחר כך במחויבות שלו לתהליך של למידה והתפתחות- הילד גדל ומתפתח וכך גם ההורות. אב מעורב בגיל הינקות אינו דומה לאב מעורב בגיל ההתבגרות. ולבסוף, העשייה היום-יומית היא שם המשחק. החזרתיות של האינטראקציות בין האב לילדו על בסיס צרכים יום-יומיים של הילד היא שהופכת את האב למעורב.

להלן מספר עצות היכולות לעזור בחיזוק מעורבות האב בגידול ילדיו

  • לראות את התמונה הגדולה: גידול וטיפול בילדים הם לא תמיד הנאה צרופה. יש סיבות רבות להימנע מקימה בלילה, מלהתעמת עם ילדיך לגבי האוכל או מהגעה לאסיפת הורים בבית הספר. עם זאת, היותך משמעותי עבור ילדיך הוא תוצר הפעולות והנוכחות שלך בעולמו. השתדל להיות מעורב בחייו ככל שניתן- בטווח הארוך שניכם תרוויחו.
  • זמינות בשלט רחוק: לעיתים, אבות מתקשים להיות נוכחים בחיי היום-יום של ילדיהם בשל העבודה האינטנסיבית שלהם, בשל היותם אבות לא משמורנים או בשל כל סיבה אחרת. גם אם קשה לכם להיות נוכחים, דאגו להיות זמינים ולתקשר עם ילדיכם דרך ה whatsapp, הטלפון או כל אמצעי שיאפשר לכם להיות מחוברים ומעודכנים.
  • השתדלו לא לשפוט: ילדים ובעיקר מתבגרים יכולים להתעניין או להתעסק בשטויות-, צפייה בתכניות זבל, התאהבות בסלבס, עיסוק-יתר במריחת לק על הציפורניים או התמכרות למשחקי מחשב. זהו עולמם גם אם הוא נראה לכם ריקני. השתדלו לא לשפוט אותם אלא אם כן מדובר בהתנהגות הרסנית.
  • הביעו עניין: התעניינו בדברים שמעסיקים את ילדיכם כולל החברים, הלימודים, התחביבים ותוכניות הטלוויזיה שלהם. אכן, לעיתים להתעניין זו משימה קשה בעיקר בנושאים שלא מעניינים אתכם או מכיוון שהילדים לא ממש משתפים איתכם פעולה. אבל אין מה לעשות, התעניינות היא חלק מהעבודה ההורית.
  • הימנעו מתחרותיות: יש האומרים שפעם להיות הורה היה יותר קל, כל אחד עשה את מה שהוא היה צריך לעשות והייתה חלוקת תפקידים ברורה. במסגרת האבהות החדשה מעורבות אבהית מחייבת גישה שיתופית. גם לאם ילדיך יש כמה דברים חכמים לומר על גידול ילדים. גישה תחרותית לא תקדם את המטרה ולא את הזוגיות. הביעו נכונות לשיתוף פעולה.
  • בטאו רגשות של חיבה ואהבה: אל תחששו לומר לילדיכם שאתם אוהבים אותם, הם זקוקים לזה. יותר מכך, הם זקוקים לביטחון שהם אהובים על-ידיכם.
  • השקיעו במחמאות והמעיטו ביקורת: גישה ביקורתית לא מקדמת. יש מקום לביקורת רק כאשר השקעתם כמות גדולה יותר של מחמאות. החמיאו על הצלחות, על נתינה ועל דברים שילדיכם אוהבים. החמיאו בעיקר כאשר ילדיכם מרגישים חסרי בטחון בבחירות שלהם, לדוגמה: כאשר הבן שלכם בחר במגמת תקשורת ופסיכולוגיה ולא בפיזיקה או מתמטיקה כפי שרציתם שיבחר.
  • אל תשכחו ליהנות: ישנה טענה שאבות משחקים יותר עם ילדיהם ואין להם בעיה לרוץ אחר כדור או לעלות על מתקן גבוה. ילדים אוהבים לראות אתכם שותפים למשחק ובעיקר כאשר אתם נהנים יחד איתם. אגב, אל תשכחו לפעמים לתת גם להם לנצח.
  • תדרשו מילדכם להתגבר: אפשרו להם לבטא כאב והיו שם כאשר הם כואבים. עזרו להם להתגבר ולהמשיך הלאה. היו מאמנים עבור ילדיכם בהתמודדות עם מכאובי החיים.

לבסוף, מניסיוני, ילדים הם עוגן עבור גברים רבים. הם אלו שמחברים לקרקע, מקנים משמעות לחיים ורצון להתמודד עם קשיים. האבהות החדשה מאפשרת לאבות להיות מחוברים יותר וטובים יותר ביחסים בין אישיים בכלל ועם ילדם בפרט. אין במאמר זה ניסיון ליצור מודל אחד של אבהות מיטיבה, אך עם זאת מחויבות, זמינות ואחריות הורית מחזקים את הקשר בין אבות לילדיהם ומשפרים את חווית האבהות עבור האבות, ילדיהם ובנות זוגן.