חזרה לתפריט "ארגז הכלים לצופים"

לקוח מקלסר י', מסלול 3 "מי אחראי לתיקון החברה, האזרחים או הממסד"

השתמשו במערך מהקלסר.

הרחיבו בשאלות לדיון בהקשר של תרבות הבילוי והשתייה:

הממשלה, הכנסת, המשטרה, בית הספר – לא נמצאים אתכם או עם החברים שלכם בבילוי.

הם נתנו לכם את המודעות והידע בכל הקשור לאלכוהול.

ובהקשר של אלכוהול:

  • האם אתם בוחרים להיות מי שמחכה שאחרים יעשו בשבילו או להיות מודעים ולבחור?
  • האם כשאחרים לוקחים אחריות אנחנו נוטים להסיר מעצמנו אחריות?
  • האם אתם יכולים לבחור לשנות מתוך זה שאתם חלק? מזה שאתם נמצאים שם בפועל?
  • האם יש עליכם אחריות למנוע פגיעה באנשים? חברים? חניכים?
  • מה אתם אומרים על זה שהתנועה בחרה להוביל תיקון של החברה בהקשר של תרבות הבילוי?