חזרה לתפריט "ארגז הכלים לצופים"

לקוח מקלסר שכבת יא, מסלול 4, פעולה "מהי האחריות הנובעת מקבלת עצמאות, אישית ולאומית".

האם כשמדינה מקבלת עצמאות, זה מחייב אותה לדברים שכקהילה לא לאומית היא לא הייתה מחויבת אליהם?

אם כן, מה למשל?

האם כשעובד מסיים תקופת הכשרה ורשאי לפעול לבד, הוא לוקח על עצמו אחריות רבה יותר?

חשבו על דוגמאות נוספות בהן עצמאות וחופש באים עם אחריות (למשל כשמותר לנו להוציא כרטיס אשראי, רישיון נהיגה ועוד)

האם כשאני הופך חבר שכבה זה מטיל עלי אחריות ביחס לחניכים צעירים יותר בשבט?

האם כשילד מתבגר וההורים נותנים לו יותר ויותר עצמאות, זה גם אומר שהוא לוקח אחריות ?

איפה עוד אנחנו  מסירים אחריות?

האם יש הסרת אחריות בטוחה לעומת לא בטוחה? פוגענית לעומת לא פוגענית?

האם כשאנחנו בוחרים להסיר אחריות אנחנו שוקלים את המחירים של זה?

מה ההבדל בין אחריות שמטילים עלי (לשמור על אחותי הקטנה) לבין אחריות פנימית (שאני נמנע מסכנה כי אני מבין שזו בחירה שלי ומה ההשלכות).

האם ,תרבות השתייה והשימוש בסמים בעת בילוי  היום משקפות את האחריות הזו?

משקפות את האחריות שאני לוקח על עצמי? על הקהילה? על החברים?

משקפות את האחריות שלי כלפי הצוות שלי או החניכים שלי? או הקהילה שלי?

האם כשאני רוצה להיות כמו הגדולים אני מבין שזה אומר גם להיות אחראי?