חזרה לתפריט הקורס

אלימות היא אחד הנושאים המרכזיים של עבודת המניעה והיא נוגעת בתחומים נוספים.
נושאים כמו התנהלות באינטרנט ובסלולרי, יחסים בין המינים, שוויון חברתי, כבוד לרכוש, בכולם מרכיב של אלימות.
בפרק זה נלמד ראשית מהי אלימות.
נראה כיצד עקרונות עבודת המניעה מויישמים בעבודה בתחום זה.
נראה יישום של עבודת המניעה בחינוך ותרבות ארגונית/קבוצתית/חברתית וגם בהתמודדות מעשית עם אירועים.

אלימות – רקע

קראו עוד…

אלימות – עבודת מניעה

קראו עוד…

תרבות ארגונית מונעת אלימות

קראו עוד…

אלימות אז מה עושים – מקרה 1

קראו עוד…

אלימות אז מה עושים – מקרה 2

קראו עוד…