חזרה לתפריט הקורס

אלימות – עבודת מניעה

הבנת המניעים

באלימות יש חשיבות רבה למניעים לאלימות מאחר והעבודה תהיה שונה בהתאם.
במידה והמניעים קשורים בעיקר לנורמות חברתיות/ארגוניות הרי שהעבודה תהיה שונה במהותה ממקרה בו האישיות של האדם או הרקע האישי שלו הם המניעים העיקריים.

עבודה על שינוי עמדות – רגש וקוגניציה
הבנת המשמעויות של ההתנהגות האלימה  – עלי (מי אני רוצה להיות), על האחר, על החברה. שיקוף הפגיעות השונות (פיזית, נפשית, חברה, מעגלי נפגעים).

ערכים  –  כבוד לי ולאחר כולל רכוש, אחריות אישית, הובלה חברתי, רגישות/התחשבות/אמפתיה לאחר, עשיית טוב וטוב לב, שוויון (גזעי, מגדרי,  תרבתי – בני אדם) פרטיות, בטחון, חירות, צדק, רעות, נאמנות, טוהר מידות, שליטה עצמית,, ערכיות

רגש: נעבוד על לעורר את הרגשות שיביאו לשינוי: כעס על הפגיעה, זלזול (משחקי אלימות שנראים טיפשיים, או הוכחת גבריות שנראית מגוחכת וכדומה), עצב , כאב , בושה (שאני מתנהג ככה, שזו החברה שלנו).

תפיסות חיים: win win לעומת 0-1, מה מקדם – כוח או גיוס, שליטה או קירבה ועשיית טוב. תפיסות בנוגע לכוח – האם כוח זה מי שחזק פיזית ושולט או כוח זה מי שלא מפחד לתת לאחר (מרחב, קרדיט, ביטוי וכדומה)  , שלא זקוק להוכיח את עצמו, שנאמן לעצמו. תחרות ומה מטרתה, תפיסות של מניעה : אני נמנע מדברים שעשויים להסתיים רע או אני לוקח סיכון. ומצד שני האם אני תוקף לפני שיתקפו אותי או מניח שיהיה בסדר ואם במגרה יהיה צורך, אגן על עצמי.

עבודה על זהות אישית/קבוצתית , כלים וחלופות – התמודדות עם לחץ חברתי, מתן פרשנות אחרת לסיטואציות מעוררות אלימות, כלים לביטוי ופורקן רגשות, כלים לפתרון קונפליקטים, כלים להתמודדות עם כעס (תיעול ושליטה) וגם גורמי תמיכה וסיוע. יצירת תרבות ארגונית/קהילתית שונה שתייצר חלופות ותתן להן לגיטימציה.
בנוסף במישור האישי נעבוד גם על פיתוח תחושת ערך עצמי, חשיבה ביקורתית, בטחון עצמי ותחושת מסוגלות.

גיוס שותפים – הורים, משטרה, בית ספר, חברים לשכבה, חברים קרובים, דמויות מפתח , אנשי מקצוע ועוד.

כלפי מי מופנית עבודת המניעה וההתמודדות?

menia-maagalim-mushpaim

*מעגלים מושפעים – כל מי שהאלימות משפיעה עליו במישרין או בעקיפין

אכיפה והרתעה

חלק מעבודת המניעה בנושא אלימות, כמו בכל נושא, תכלול אכיפה של הכללים בהם בחרנו, ענישה על התנהגות שאינה תואמת את הנורמות, הערכים והחוקים.
מטרת הענישה וההרתעה למנוע חזרה על התנהגויות אלו.
אין סתירה בין אכיפה והרתעה לבין מניעה וחינוך, אלה יעשו במקביל והם משלימים אלה את אלה.