חזרה לתפריט הקורס

הגדרה:
יש הגדרות שונות
אבל המשותף לכולן הוא שמדובר בפעולה המפעילה כוח וטרור  מסוג כלשהו כלפי אחר בניגוד לרצונו וכוללת פגיעה .

הבחנה מקובלת:

alimut-taktsir-1

ביטויי אלימות:
לאלימות ביטויים שונים. להלן חלוקה שמטרתה לשקף סוגי אלימות. כמובן שלא באמת ניתן לעשות את ההבחנה כפי שמוצגת בתרשימים מאחר וכל אלימות פוגעת גם נפשית, בכל אלימות יש אלמנט של שליטה וכל  סוגי האלימות כוללים יותר ממאפיין אחד. אלימות מינית לדוגמה כוללת כמעט את כל המרכיבים המופיעים בתרשימים. החלוקה היא לצורך מודעת בלבד.

alimut-taktsir-2 alimut-taktsir-3
alimut-taktsir-4

 

מטרות האלימות
השגת מטרה – לגרום לקורבן לבצע משהו או להימנע מלבצע משהו , להשיג משהו
שליטה/בעלות
נקמה
הנאה סדיסטית
תשומת לב
הגנה עצמית

הבדלים בין בנים לבנות
בנים יותר אלימים מבחינת מספר אירועים, מעורבות בפשיעה וקיצוניות.
בנים יעסקו יותר באלימות פיזית וכלפי רכוש בעוד שבנות מפעילות יותר אלימות נפשית

נערים נערות
אלימות פיזית אלימות שאינה פיזית
אלימות מתוך בחירה אלימות מתחייבת ממצב
אלימות ישירה כנגד המתגרה אלימות עקיפה
פחות רגשות אשם וחרטה יותר רגשות אשם וחרטה
אמצעי להשגת מטרה אמצעי לשחרור כעסים
סובלנות כלפי התנהגות אלימה ביקורתיות לגבי התנהגות אלימה
סובלנות, הנאה וחיקוי של התנהגויות אלימות נצפות ביקורתיות כלפי צפייה באלימות
פחות מגנים על הקורבן יותר מגנות על הקרובן

בנים וכוח

 • בנים נהנים ומתרגשים מכוח.
 • הערכה עצמית של בנים מתבססת על תחושה של עוצמה וכוח.
 • מנצח/מפסיד לעומת קורבן תוקפן.
 • צריך להשיג אותו.
 • צריך להראות אותו
 • צריך להילחם עליו.
 • הופך לעיתים קרובות למטרה במקום אמצעי.
 • מהווה מקור להשוואה "אח שלי יותר חזק ממך"
 • כוח מכוון פעולה ומארגן חשיבה (איך להתמודד עם איום, איך לשמור על סדר)
 • חוסר כוח = בושה

מאפיינים של אנשים שנוהגים באלימות

 • בעלי עמדות התומכות בהתנהגות אלימה לפתרון בעיה.
 • חווים עונג בעקבות התנהגות אלימה.
 • חווים לחץ קבוצתי להתנהגות אלימה.
 • עסוקים  בשליטה עד כדי איבוד שליטה.
 • עסוקים עיסוק יתר בכבוד.
 • מסרבים  לבטא את רגשותיהם במילים .
 • מפרשים מצבים תמימים כמכוונים נגדם.
 • מתקשים בתקשורת בין אישית.
 • מבודדים ממערכות תמיכה.
 • חיים בסביבה המעודדת התנהגות אלימה.