הייתה פעילות מוצלחת מאוד ! הרצאת ההורים של אילה היתה מצויינת. ההורים התעניינו, שאלו שאלות וחלקם אף נגשו בסוף ההרצאה והביעו את שביעות רצונם
התלמידים והמורות שהיו בכיתות בחלק הראשון אמרו שהפעילות בנושא האלכוהול הייתה מעניינת והשלימה להם את פעילות העמיתים
החלק השני אפשר שיח בתחילה בלתי אמצעי של ההורים וילדים מכיתתם ולאחר מכן שיח מונחה. היו כיתות בהן השיח התרומם והיה קשה לעצור אותם והייתה כיתה אחת שפחות אך אנו מכירות תופעה זו מהיומיום שלנו …

סה״כ , היה יום משמעותי, מאיר ומעיר עיניים לכל המשתתפים, משכיל ומקצועי בזכות המנחים הנפלאים ושתוף הפעולה של כל הנוגעים בדבר.
תודה רבה ונתראה בשנה הבאה
דנה
בי״ס יגאל אלון גבעתיים