rec-nelly-mel

שלום רב,

מוצאת צורך להביע את הערכתי העצומה למכון יסודות בכלל ולתמי ויאיר בפרט, על שנים רבות של עבודה משותפת ומאומצת לטובת התמודדות ומניעה של תופעת שתיית אלכוהול בקרב חניכי הצופים.

העבודה עם המכון הייתה עבודה שהפכה מהר מאוד משיתוף פעולה מקצועי בין שני גורמים, לעשייה חברתית משותפת שעיקרה שינוי חברתי. היכולת המדהימה של המכון לעבוד מכל הלב, מתוך אמונה גדולה ובעיקר מתוך צדקת הדרך, היא שאפשרה לנו לנהל יחד, ברגישות ובנחישות, תהליך מניעה עמוק ואיכותי שאופיין בלמידה מתמשכת והסקת מסקנות תמידית.

האופן שבו המכון בכלל ותמי בפרט עובדים, מאפשר הסתכלות רחבה מאוד על התופעה איתה הם מנסים להתמודד וכמובן גם הסתכלות רחבה על הארגון והאנשים איתם הם משתפים פעולה.

יכולת זאת ועוד אין סוף יכולות מקצועיות ואישיות המאפיינות את המקום ואנשיו, הפכו את שיתוף הפעולה בינינו לכזה המבוסס על אמון רב, על הקשבה, על זיהוי הצרכים ועל דיוק מתמיד של העבודה.

אין לי ספק שהמאפיינים הללו בשילוב הזמינות, החיוך והיכולת המדהימה להתמודד עם כל אתגר והתנגדות בצורה מעוררת השראה, הם שהפכו את שיתוף הפעולה הזה למוצלח במיוחד ואת תהליך ההתמודדות לאיכותי ויעיל.

על כל אלה ועוד, אני מודה למכון יסודות, על כל הצוות העובד בו, מקרב לב.

נלי מרקמן

מנהלת מחלקת ההדרכה בצופים 2010-2016 וכיום עמיתת מנדל.