חזרה לתפריט "ארגז הכלים"

בחרו שלשה סוגי גבולות שאתם מכירים.

(למנחה – למשל מסגרת אשראי, כללי התנהגות, גבול של מדינה, רישיון אחזקת נשק, גובה אליו מותר לעלות על מתקן בלי רתמות וכו) .

למה הם משמשים?

מה אנחנו מפחדים שיקרה אם לא יהיו גבולות?

אלכוהול הוא סם מדכא. הוא מסיר עכבות. כלומר, הוא בעצם מסיר את הגבולות החברתיים חינוכיים שהוטמעו בנו.

לכן זה משחרר אבל לכן זה גם חושף אותנו לסכנות.

האם זו בעיה ?

האם קורה שכשאלכוהול מסיר את הגבולות האלה, אנחנו עושים דברים שלא רצינו לעשות ולא נרגיש איתם טוב אחרי?

האם הוא מאפשר לאנשים לעשות דברים שהם יודעים שלא בסדר, או לא עומדים בסטנדרטים שלהם ומסיר מהם אחריות ?

האם אנשים מסוכנים יותר תחת השפעת אלכוהול?

האם פחות אכפת לי מחברים בגלל אלכוהול? (אני לא שומר עליהם כי אני שיכור, אני עשוי לפגוע בהם, אני מעדיף שישכבו חסרי הכרה מאשר להלשין ושייקחו לי את האלכוהול במסיבה הבאה,  אני מגלה סוד שלהם,   ועוד).

האם לפעמים כשחבר שותה אני מרים ידיים ומבין באיזשהו שלב שאין לי יותר איך לשמור עליו? מן הפקרת חבר שנכפית עלינו?

למה אנחנו בוחרים לבלות עם משהו שמסכן או מוריד את הערכים שלנו? הופך אותנו זמנית לחברים פחות טובים?