מכתב שבח מבית ספר אורות נריההנדון: הבעת תודה והערכה

בשנתיים האחרונות ליווית את צוות ביה"ס חט"ב אורות נריה טבריה בהיכרות למידה והטמעה של העקרונות הסמכות החדשה.

הגעת אלינו עם משנה סדורה, פתחת את הלבבות, גרמת לכך שכל מורה בצוות יכיר את עקרונות השיטה ורוצה ליישמה.

מורים מטבעם ביקורתיים ולא ששים אליי השתלמויות אך בהשתלמות שהעברת חוו שני דברים אשר רתמו את כל הצוות.

ראשית, אישיותך המקרינה נועם וכבוד, והבשורה שהשיטה מביאה עמה. לא אחת שמענו בגמר ההשתלמות אמירות מפי מורים "זה כל כך פרקטי", "מעולם לא השתתפתי בהשתלמות שהיא כ"כ רלוונטית וישימה".

מנקודת מבטי כמנהל ראיתי כיצד השיח הבית ספרי עם התלמידים והוריהם מקבל כיוון מכבד, יותר הקשבה ואמפתיה. מאידך, הטיפול בבעיות המשמעת נעשה שיטתי, מובנה וידוע לכלל הצוות, כך שאם היה אירוע, ברור לכולם מה שלבי הפעולה.

למרות שסיימת אצלנו אך רוחך מרחפת, ועדיין מוטלת עלינו משימה להמשיך עם הכלים שהותרת בידינו.
אני מבקש להודות לך בשם המורים וצוות הניהול על הובלה משמעותית שהטביעה חותם בבית ספרנו.

בברכה,
מנשה ציפורי
מנהל חט"ב אורות נריה