קורס הכשרה מעשית – מניעת התנהגויות סיכון

סמים, אלכוהול, מיניות, מסכים וטכנולוגיה

עבודת מניעה אפקטיבית כוללת

שינוי עמדות                              מתן כלים לבחירה אחרת                                     אכיפה

מכון יסודות מציע לכל מי שמלווה את בני הנוער

מפגשים שנותנים הסתכלות חדשה על הנושא, כלים ברורים וזמינים לשימוש  ותשובות לדיאלוג מאתגר.

התכניות נבנות בהתאמה למחנכים, מדריכים, מנהלי ארגוני חינוך, תנועות נוער, צוותים במועדוני נוער, מובילים בעיריות ומועצות וכל העוסקים במלאכת מניעת התנהגויות סיכון.

מטרת הקורס

להקנות מיומנויות יסוד לעבודת מניעה אפקטיבית שמתאימות לכל התנהגות פוגענית או מסתכנת.
לעזור למשתתפים לחסוך משאבים של זמן, מאמץ וכספים על ידי עבודת מניעה נכונה.

תכנים מרכזיים

חינוך מניעתי

הבנייה של היום יום כך שישרת את עבודת המניעה.

נעשית בדיקה של המרחבים הפיזיים ומה הם משרדים, דוגמה אישית, שפה ארגונית בה משתמשים הצעירים, משימות ארגוניות והאם הן משרתות את עבודת המניעה (כגון אחריות על ניקיון הקן או השבט, צוותי עבודה, טיולים ועוד).

בניית תכנית חינוכית

מרכיבים של תכנית כוללת, בחירת תכנים, מתודות הנחייה, כללים לבניית מערך והכנת חומרי הדרכה.
עבודה קבוצתית מול עבודה פרטנית. תעשה עבודה על תכניות חינוכיות בשוטף אל מול בניית תכנית לאור משבר.

הבסיס להסתכנות

מה משותף לכלל התנהגויות הסיכון בעבודת המניעה.

גבולות, עונשים וסנקציות

אכיפה. תפיסת האכיפה כחלק מחינוך והבנת חשיבותה.
כיצד בוחרים גבולות, מה הם משרתים ומה החשיבות שלהם.

תגובות לחציית הגבולות – מה מטרת התגובה, זיהוי גורמי הנעה וגורמי התססה בהם צריך להשתמש בבחירת התגובות.

מפגשי תוכן

יתקיימו מפגשים בנושאים השונים – אלכוהול, סמים, טכנולוגיה ומיניות. במפגשים יינתן מידע רלוונטי לכל נושא כמו גם עבודה על תרגום התכנים של הקורס בהדגמה על הנושא.

גיל הנעורים והקשר להתנהגויות סיכון

הבנת התנהגויות הסיכון לעומק – משמעות, השפעות, מניעים, מאפיינים.
מעבר מחשיבה על נוער בסיכון לחשיבה על תרבות ונורמה של הסתכנות.

מטריצת המניעה

מהי מניעה ומה חשיבותה? למה כדאי להשקיע במניעה.
מודל של עבודת מניעה אפקטיבית, שותפים, הגדרת תפקיד ייחודי של כל גוף העוסק במניעה.

תקשורת משנת עמדות

איך לקיים דיאלוג שמשנה את ההסתכלות של הצעירים על הדברים.
מודל ההובלה הממוקדת – הובלה של הדיאלוג גם אל מול בלבול, התנגדויות ואתגרים.

מודל שלשת מעגלי התקשורת- בניית יחסים והרחבת מנעד השיח העברת מסרים ברורים בעולם מוצף בידע ועמדות אליהם נחשפים בני הנוער.

הארגון שלנו

האם זה בתחום אחריותנו? מה ייחודי לנו לעומת גורמים אחרים העוסקים במלאכה?

תרבות ארגונית ואידיאולוגיה והקשר שלהם לעבודת המניעה. בניית תהליכים ארגוניים והטמעת עבודת המניעה.

שיטת עבודה

מודלים ותיאוריות

ידע בתחומים השונים

הקניית מיומנויות

תרגול מעשי

המחשה של הכלים

תרגום והתאמה למשתתפים ולארגונים השונים

פרקטיקום – עיבוד וליווי התמודדות מהשטח במהלך הקורס.

תוצרים

מערכי פעילות עם בני נוער

חומרים כתובים שיקבלו המשתתפים

ליווי בבניית מפגש הדרכה אותו יעבירו לקולגות

עבודת גמר

היקף הקורס

היקף הקורס ייבנה יחד עם הלקוח.

היקף מינימלי לקורס 90 שעות אקדמיות.

ניתן להזמין מפגשים נקודתיים בנושאים השונים או לבנות תהליכי הכשרה ייעודיים.

המפגשים יכללו הרצאות וסדנאות פעילות בנוסף למפגשי הפרקטיקום.

להרשמה או בכל שאלה אתם מוזמנים לפנות אלינו: 09-7441355
או בטופס הבא: