חזרה לתפריט הקורס

 • בית ספר ברוח הסמכות החדשההתייחסות כוללת: מורים, תלמידים, הורים, קהילה
 • תחושת בטחון
 • תחושת שייכות
 • האחר שם בשבילי
 • רשתות תמיכה
 • שקיפות
סמכות מסורתית סמכות חדשה
ניתנת נרכשת
מבוססת הירארכיה מובנית מבוססת מסוגלות
כפיה, ריסון גיוס, הנעה
עובדת באמצעות ומייצרת ריחוק ופחד עובדת באמצעות ומייצרת קירבה ובטחון
מחלישה את מי שהיא מופעלת עליו מחזקת את מי שהיא עומדת לרשותו
שולטת בבעיה פותרת את הבעיה
ממוקדת באחר ובמאבק ממוקדת בי ובהתמדה
מידור שיתוף ושקיפות

 

המבוגרים קובעים

 • הרעיון בסמכות החדשה הוא שאנחנו פועלים מתוך מה נכון ולא בתגובתיות. אנחנו הקובעים והילדים צריכים לראות שאנחנו לא "נתקפל".
 • לכן התנגדות, אי שיתוף פעולה , ווכחנות- לא משנים את המסלול.
 • הצלחת התערבות תקבע לאורך זמן ולא אם במפגש נקודתי קרה בדיוק מה שרצינו.

תחושת בטחון

 • כולם מההנהלה ועד אחרון התלמידים וההורים נוהגים באי אלימות
 • יחס של כבוד לכולם
 • תמיכה
 • תגובה ומעורבות מידיים ותמידיים
 • יחס של קירבה ושייכות

המורים הם היסוד

מורה בטוח הוא מורה פועל  – פניות ומוטיבציה
מורה לא בטוח הוא מורה נמנע  – הישרדות ובריחה
תמיכה למורים: מההנהלה, זה לזו, הורים, תלמידים, קהילה וגורמי חוץ (משטרה, מועצה, תנועות נוער וכדומה).

כלי: התיישבות

 • רצוי הורים ומורים.
 • לפחות 3 אנשים.
 • יושבים במעגל, מתארים את ההתנהגויות השליליות וגם חיוביות.
 • שותקים ומחכים שהילד יעלה פתרונות או תיקון
 • אם התלמיד העלה רעיון – ימונה מי שישב אתו על פרטים ויישום.
 • אם לא – מודיעים לו שהצוות יחליט, יפנו להורים, יידעו אותו והוא יוכל להגיב.

כלי: שקיפות ופרסום

אלימות והתנהגות פוגענית מתאפשרות לרוב במצבים של הסתרה וחוסר נוכחות.
כפי שהגברנו את הנוכחות כך נבטל את ההסתרה.

מטרת השקיפות והפרסום:

יצירת אמון
שיתוף ובניית שותפות
ביטול ה"חיפוי" על הפוגעים
להראות לכולם שיש טיפול, תגובה, לא עוברים לסדר היום
לחזק מוטיבציה לטיפול
להעביר מסרים

קשר בין הורים לתלמידים ולקהילה בסמכות החדשה