חזרה לתפריט הקורס

הגדרה של שיתוף פעולה:

פעולות הדדיות מתוך הסכמה למען השגת מטרות, משותפות או נפרדות.

יסודות שיתוף הפעולה:

אינטרסים ברורים.
הכרה בערך הצד השני וחשיבותו להשגת המטרה
אמפתיה

מאפיינים וסייגים לקיומו:

שיתוף פעולה או אי שיתוף פעולה מתבסס לרוב על מערכת יחסים
תקשורת אפקטיבית וממוקדת מטרה היא מרכיב חיוני בבניית שיתופי פעולה.

לא צריכים לאהוב בשביל שיתוף פעולה אבל צריך לכבד
בשיתוף פעולה אין כפייה

האינטרסים מכוונים אותנו אל המטרה אבל גם מהווים גבולות ששומרים עלינו
חשוב לזהות מתי אין שיתוף פעולה או מתי לא נכון לנו להמשיך להיאבק על קיומו.

כאשר יש פערים באינטרסים, בערכים, תרבות או השקפות עולם נחתור:

לייצר נרטיב משותף
להגיע להסכמות נקודתיות
נמנע משיפוטיות
נתמקד באינטרסים ומטרות
נזהה את גבולות הנכונים של שיתוף הפעולה
ננהל את הרגשות שלנו בעיקר כעס, תסכול, אכזבה.