חזרה לתפריט הקורס

יד ביד – בניית שותפות בין צוותי חינוך וטיפול לבין הורים ליצירת מעטפת מיטבית לילד

מפגש ראשון /מהו שיתוף פעולה– מהלך המפגש

1. הכרות

2. שיתוף פעולה מהו ולמה צריך אותו – תרגיל שבא להמחיש ששיתוף פעולה מתקיים כשאני יודעת שבאמת לא אצליח בלי השותפים.

3. הסבר על שיתופי פעולה על בסיס המודל הגישורי: זיהוי אינטרסים עמוק, הכרה, הנעה על בסיס אינטרסים.

4. תרגול – עבודה בקבוצות קטנות, הצגת מקרים וניתוח מונחה.
זיהוי אינטרסים אצל השותפים (הורים) ואצלנו כמקור הנעה לשיתוף פעולה. ייעשה ניתוח מונחה של פעולת זיהוי האינטרסים העמוקים ואיך משתמשים בהם להנעה ובניית שיתופי פעולה.

מנחה: יאיר אפטר ותמי גור