חזרה לתפריט הקורס

מנחה: תמי גור

עקרונות עבודה: 

חשיבות העבודה הקבוצתית לאור העובדה שמדובר בתופעה חברתית איתה הילדים מתמודדים במסגרת הקבוצתית.

שינוי, בחירות, ייעשו בהתאמה לתפיסות ההורים רק מתוך בחירה ולא מתוך כפייה חיצונית, מכך חשיבותו של שיח עמוק, מגוון, מעורר מחשבה עם הילדים כמו גם מתן כלים ופתיחת אפשרויות מימוש.

חשוב להקנות ידע אבל לחבר אותו לתהליכי קבלת החלטות.

המצפן והיסודות שלנו: אלה ישמשו אותנו כנושאי שיחה כמו גם כקריטריונים בקביעת גבולות ובחירות

ערכים

אמת – לדבר אמת וגם הסתכלות כנה על המציאות

טוב , טוב לב

שותפות

עבוד לאחר

לקבל דעות שונות

אמון

חברות

להיות עצמאי/ת בדעותיי

ענווה

חמלה

תפקיד הורי

לתת כלים

לאהוב

תקשורת

להכל

לשמור/לספק רשת בטחון

להכיל

להעצים

לסמן גבולות

לאפשר התנסות מבוקרת

ללמד

לראות אותם

כלים הוריים

תקשורת

גבולות

הקשבה/שיח

אמפתיה

שיתופי פעולה

נוכחות

דוגמה אישית

ענישה/סנקציות

סכנות בתרבות הבילוי עם חומרים משני תודעה

מוות

אובדן שליטה

מסוגלות יורדת

ניצול  מיני או ניצול בכלל

פגיעה בבוחן מציאות

התפרצות של מחלות נפש

אובדן עצמי

פציעות

מעבר על החוק

ונדליזם              אלימות

התרחקות מההורים ומאנשים משמעותיים

פגיעה בפיתוח אישיות ממוצבת ועקבית