כמה כללי יסוד בדיאלוג עם נוער


חזרה לתפריט "ארגז הכלים לצופים" ראשית, אל תפחדו להגיד דברים ברורים ולנקוט עמדה.הקושי בדיאלוג הוא לא התוכן שאנחנו מביאים אליו אלא האופן בו אנחנו מביאים את עצמנו ומתייחסים לבן/בת שיחנו. אז הנה כמה כלים שיאפשרו לכם להגיד כמעט……