האם סמים ואלכוהול הם בעיה?


חזרה לתפריט "ארגז הכלים לצופים" אלכוהול הוא סם הוא ממכר הוא משפיע פסיכו אקטיבית – על הרגשות ועל התפקודים הקוגניטיביים.

קנאביס

מידע מקוצר לגבי סמים


מצורף ריכוז מידע מקוצר ובסיסי על הסמים השונים הנפוצים ביותר בתרבות הבילוי כיום.

מידע בסיסי על אלכוהול


חזרה לתפריט "ארגז הכלים לצופים" אלכוהול הוא סם הוא ממכר הוא משפיע פסיכו אקטיבית – על הרגשות ועל התפקודים הקוגניטיביים.

כמה כללי יסוד בדיאלוג עם נוער


חזרה לתפריט "ארגז הכלים לצופים" ראשית, אל תפחדו להגיד דברים ברורים ולנקוט עמדה.הקושי בדיאלוג הוא לא התוכן שאנחנו מביאים אליו אלא האופן בו אנחנו מביאים את עצמנו ומתייחסים לבן/בת שיחנו. אז הנה כמה כלים שיאפשרו לכם להגיד כמעט……

המסר ומה אנחנו אומרים


חזרה לתפריט "ארגז הכלים לצופים" אחרי שתקראו את המידע, מה בעצם המסר? האמירה התנועתית היא "אלכוהול אתה לא צריך את זה"