פעילות מניעה בנושא שתיית משקאות אלכוהוליים למחנכי כיתות – מערך 2


האם לפנות לקבלת עזרה במצבי מצוקה ולמי? - מיועד לכיתות ח'-י' מטרת הפעילות: להגדיר ולהגדיל בקרב התלמידים את החלופות לפניה לקבלת עזרה במצבים בהם בני-נוער נמצאים במצוקה על רקע שתייה של משקאות……

פעילות מניעה בנושא שתיית משקאות אלכוהוליים למחנכי כיתות – מערך 1


מה מסכן אותי ומה מחסן אותי – מיועד לכיתות ח'-ט' מטרת הפעילות: להגביר את המודעות בקרב התלמידים לגורמים היכולים להשפיעה על מידת המוגנות שלהם בסביבה שיש בה אלכוהול לעומת גורמים אשר משפיעים את מידת הסיכון שלהם להיפגע מסכנות……