מיניות, אלימות וחופש


החברה המודרנית הפכה את הילדים שבה ליצורים מיניים. נערים ובעיקר נערות צעירים הפנימו את הדימוי המיני המעוות שיצרו אמצעי התקשורת השונים ותוכניות הריאליטי בפרט. בתהליך זה, הנערות הן אובייקט מיני והבנים הם "ציידים" היוצרים ביניהם יחסים מיניים חסרי רגש…

כיצד להתמודד עם אלימות במשחקים וירטואליים


המשחקים רוויי האלימות באינטרנט ובמחשב עלולים להשפיע באופן שלילי מאוד על הילד. הפתרון הוא מעורבות אקטיבית שלנו, ההורים, בחוויות שעובר הילד בחיים בכלל ובאינטרנט בפרט. עלינו ליצור תקשורת אמתית ומתמשכת עם הילד בכדי להשפיע על……