כיצד להתמודד עם אלימות במשחקים וירטואליים


המשחקים רוויי האלימות באינטרנט ובמחשב עלולים להשפיע באופן שלילי מאוד על הילד. הפתרון הוא מעורבות אקטיבית שלנו, ההורים, בחוויות שעובר הילד בחיים בכלל ובאינטרנט בפרט. עלינו ליצור תקשורת אמתית ומתמשכת עם הילד בכדי להשפיע על……

לפזר את מסך העשן: המיתוס המטעה על התנהגויות סיכון בקרב בני נוער


על פי הנתונים היבשים, רוב בני הנוער לא משתכרים, לא מעשנים ולא משתמשים בחומרים נדיפים ובסמים; אולם דווקא אמירות כמו "כולם עושים את זה" עלולות להשפיע על חלקם להתנסות בהתנהגויות אלו – בבחינת נבואה שמגשימה את עצמה. לפיכך, תפקידם של אנשי החינוך, המרצים…