rishonim-hod-hasharonלכבוד מכון יסודות

הנדון: תודות עבור המאמץ הגדול

אנחנו מודים לכם מעומק ליבנו, על מאמצכם הבלתי נדלה, לסייע בידנו להרים ערב הורים וילדים בנושא: "תרבות הבילוי ושתיית אלכוהול בקרב בני הנוער".

שידרתם אמינות, סבלנות, ידע והרבה מקצועיות. תודה שלא חסכתם במאמץ. הן ההורים והן התלמידים למדו המון מהערב הזה.

על הכל מכל בכל תודה רבה.

בהערכה רבה,

נועה ברעם מנהלת בית הספר וצוות "הראשונים"