מריחואנה


חזרה לתפריט חומרי עזר לפני שמתחילים מילה כללית על סמים: לסמים אין השפעה אחידה בשימוש. כלומר, אותו אדם יושפע אחרת מהסם בשימושים שונים. לכן גם אדם שכבר השתמש בסם עשוי פתאום לחוות "סרט רע".  בנוסף אנשים שונים מושפעים אחרת מאותו סם. סמים לא חוקיים…