הגיוס לצבא – משבר או הזדמנות : עצות להורים שילדם מתגייס לצבא


בחברה הישראלית, הגיוס לצבא מהווה שלב מורכב בחייהם של בני-הנוער. לצד ההתרגשות הגדולה קיימים גם חששות וקונפליקטים, הן מצדם של המתגייסים והן מצד הוריהם. לגיוסם של הצעירים יש השלכות על התא המשפחתי וניתן להבחין בדפוסי התמודדות ייחודיים לאבות מול דפוסים…