אבא יש רק אחד – מי מרוויח ממעורבות אבות בגידול ילדיהם?


רבים מהאבות של היום מעורבים הרבה יותר בגידול ילדיהם. "האבהות החדשה" מאופיינת באבות מחוייבים, זמינים ואחראיים יותר. אך עדיין, אבות רבים חווים קונפליקט בין התפקידים ה"מסורתיים" של "האבהות הישנה" בה האב הוא המפרנס העיקרי ומחוייב יותר לעבודתו לבין הצורך…